“สวทช.-อังกฤษ” พัฒนาข้าวไทย

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช.ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และ UK Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้าว ภายใต้กองทุนนิวตัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงด้านจีโนม ด้านฟีโนมิกซ์ และชีวสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ หรือทนแล้งของข้าว โดยองค์ความรู้ที่ได้จะนำมาค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะดังกล่าว และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลมาใช้ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนแล้งในระยะต่อไป รวมทั้งพัฒนาโมเดลการระบาดวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการพันธุ์ข้าวใหม่ที่มีการปรับปรุงโดยการรวมยีนต้านทาน หรือการใช้ยีนเดี่ยวได้อย่างยั่งยืนในการควบคุมโรคขอบใบแห้ง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาข้าวของประเทศไทย ในการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตข้าวและขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย.