เกี่ยวกับเรา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนาโสก

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนาโสก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์อะตอมมิคนาโนจังหวัดมุกดาหาร บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000